Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Thẩm mỹ mắt 2 mí đẹp – Phương pháp bấm mí BK

Phương pháp bm mí BK –
Thm m mt 2 mí đp – Chuyên khoa thm m mt bnh vin BK 


Bnh vin chuyên khoa thm m BK rt ni tiếng v thm m mt 2 mí đp. Bài viết hôm nay s tìm hiu v mt trong các phương pháp phu thut mt 2 mí – phương pháp bm mí BK.

Phương pháp bm mí BK
Phương pháp bm mí BK ca riêng bnh vin BK là do vin trưng Kim Buyng Kun ca bnh vin BK phát trin. Phương pháp này có ưu đim là khâu trên 3 ln nên không b tut dù b tác đng nhiu, đc bit là hu như không đ li so.
Các trưng hp cn dùng phương pháp bm mí BK
Ngoài ni tiếng vi phương pháp bm mí BK, bnh vin BK còn ni tiếng vi phương pháp to liên kết t nhiên. Đây là cách phu thut to liên kết t nhiên ca riêng bnh vin BK.
Phương pháp phu thut này s tác đng đến các mô bên dưi da qua mt l nh đ làm tăng cưng liên kết mnh hơn. Đây là phương pháp to ra liên kết t nhiên theo đưng nếp mí nên không có cm giác gi to. Sưng có th kéo dài hơn so vi phương pháp bm mí nhưng có ưu đim là hu như so không đ li so và t l b tut mí rt thp.
Hình nh trưc và sau khi bm mí ti bnh vin BK
Thông tin phu thut
-       Thi gian thc hin phương pháp bm mí là 20 phút.
-       Phương pháp gây mê: gây tê ti ch kết hp gây mê ng.
-       Ct ch sau 2 ngày và sau khi ct ch 2~3 ngày sau có th tr li sinh hot bình thưng.
Nếu bn không mun dùng phương pháp rch da hay mun có mí mt nhìn t nhiên, bn lo lng so sau khi phu thut hoc mun quay li sinh hot bình thưng nhanh v.v… hãy dùng phương pháp bm mí BK ca riêng bnh vin BK đ có đôi mt đp hơn.
Liên h và tư vn:

Đin thoi: +82-2-544-0404
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét