Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Dr. Kim Byung Kun - 1 trong 16 danh y phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc

Hôm nay xin đưc gii thiu vi các bn mt cun sách chuyên v phu thut thm m, có ta đ là “16 danh y phu thut thm m


16 danh y phu thut thm m
Đng tác gi: Dr. Kim Byung Kun
Xut bn: tháng 5/2012.
Sách gii thiu v các chuyên gia phu thut thm m ni tiếng ca Hàn Quc, nhng ngưi thuc top 1% ca các bác sĩ thm m. Bác sĩ Kim Byung Kun ca bnh vin chuyên khoa thm m BK đã đưc chn gii thiu là chuyên gia phu thut thm m mt

Sách đưc xut bn đ làm rõ nhng góc cnh chưa rõ v phu thut thm m và cung cp cho đc gi nhng thông tin và cái nhìn đúng v phu thut thm m.
Chương 1 “Thm m mt – Đôi nht t nhiên nht là đôi mt đp nht”, gii thiu các phương pháp và phu thut như phu thut mt 2 mí, cha chng sp mi, m rng góc mt trong và ngoài, to hình mí mt mà bnh vin BK là chuyên gia trong lĩnh vc này.

Liên h và tư vn:

Đin thoi: +82-2-544-0404
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét