Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Giới thiệu chung về Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ BK (BK Dong Yang)


 Gi
i thiu chung v Bnh vin chuyên khoa thm m BK (BK Dong Yang


Ngày thành l
p: Thành lp tháng 9 năm 1995
(Là s
sát nhp ca trung tâm thm m BK vi trung tâm thm m Dong Yang vào tháng 7 năm 2007, sau đó đi tên thành BK vào năm 2011)
- Trung tâm th
m m BK thành lp vào tháng 9/1995 (Bác s  Kim Byung Gun là giám đc)
- Trung tâm th
m m Dong Yang thành lp vào tháng 10/1997 (là s hp tác ca 2 bác s Shin Yong Ho và Hong Sung Bum)

S cán b nhân viên: 20 bác s thm m có bng cp, trên 130 nhân viên chăm sóc y tế  bao gm tư vn viên, điu phi viên và các y tá 
Các dch v ti phòng thm m: Phiên dch viên (Tiếng Anh, Trung Quc, Nht, Mông C, tiếng Vit), trung tâm gây mê tng quát, trung tâm chăm sóc khách hàng
Nm thng nht trong mt tòa nhà, bnh vin chuyên khoa thm m BK Dong Yang gm 15 tng cùng vi phòng khám răng là nhng phòng khám rt cn thiết cho nhng ca phu thut thm m mt c trưc và sau khi phu thut.
Bệnh viện có s phân chia gia các tng: phòng bác s, phòng tư vn, phòng chp X-quang, phòng kim tra, khu vc phu thut, khu vc điu tr, phòng cho các khách hàng ni trú, phòng thm m… S phân chia này mang đến s thoi mái và tin li nhiu hơn cho khách hàng.
Ngoài ra bệnh viện BK cũng cung cp luôn dch v đón khách ti sân bay và dch v nhà khách đ khách hàng cm thy thoi mái trong sut quá trình lưu trú ti Hàn Quc.
Đăng ký tư vn, đăng ký đưa đón ti sân bay, đt phòng khách sn đu đưc thc hin mt cách d dàng qua mt website riêng bit dành cho các khách hàng nưc ngoài.
Phòng tiếp tân và  và phòng ch (Tng 1 và tng 2)
Tng 1 và tng 2 là nơi đăng ký thông tin và hưng dn cho tt c các khách hàng. Khi đến đây quý khách s nhn đưc s hưng dn, tư vn chu đáo nim n trưc và c sau khi thc hin xong phu thut. Đây cũng là nơi quý khách ch ngưi thân trong quá trình phu thut.
Bo tàng phu thuthm m BK (Tng 2)
Đây là bo tàng phu thut thm m đu tiên Hàn Quc. Bo tàng đưc thành lp đ gii thiu rng rãi k thut thm m ưu tú ca Hàn Quc đến mi ngưi trên thế gii. Ngoài tiếng Hàn, bo tàng còn cung cp thông tin bng tiếng Anh và tiếng Trung giúp quý khách nưc ngoài có th d dàng hiu đưc.
Khu vc tư vn (Tng 3, tng 4 và tng 5)

- Đây là nơi din ra các hot đng tư vn. Các chuyên gia tư vn s phân tích nhng khiếm khuyết mà bn gp phi sau đó bn sẽ được gặp bác s và bác s s gii quyết tt c các khiếm khuyết ca bn bng phu thut thm m.
- Nhng lo lng ca khách hàng v phu thut s đưc loi b bng vic s dng phu thut o giúp khách hàng có th nhìn thy đưc hình nh ca mình trưc và sau khi phu thut.
Khu vc tin phu và điu tr (Tng 6, tng 7 và tng 8)
- Khu vc tng 8 dành cho các chun b tin phu. Còn lu 6 và 7 là nơi ch yếu dành cho vic kh trùng, ra vết thương, thay băng, ct ch… đưc thc hin bi các nhân viên y tế chuyên sâu đ đm bo s an toàn cho khách hàng tin và hu phu.
- Chúng tôi cung c
p các dch v an toàn bng vic th nghim lâm sàng hoc chp X quang 3 chiu đ phc v vic kim tra xương, kim tra nưc tiu, máu, ECG trưc khi phu thut cho các trưng hp gây tê tng quát.
Khu vc phu thut (Tng 9, tng 10 và tng 11)
- Chúng tôi có các phòng phu thut hoàn ho vi s hin din ca mt h thng gây mê hin đi bao gm gây tê tng b phn, gây mê ng và gây mê tng quát. Ti đây luôn có 2 chuyên gia gây tê và các dng c gây mê an toàn vưt tri.
- Ngoài ra chúng tôi có b
n cha nitơ đ bo qun m cho các bnh nhân đưc cy ghép m.
Phòng thm m răng (Tng 12)
Phòng thm m răng có 3 chuyên gia v răng ming thc hin vic điu tr liên quan đến răng. Phòng thm m răng rt cn thiết cho nhng ngưi phu thut mt, phu thut xương hàm. Nhng chuyên gia này cũng thc hin phu thut răng và vic điu tr đơn gin khác liên quan đến răng tách bit vi vic phu thut mt.
Phòng hi sc và phòng ni trú (Tng 13, tng 14 và tng 15)
- Tng 13 là tng dành cho bnh nhân hi sc sau phu thut và tng 14 dành cho các bnh nhân ni trú, các khách hàng điu tr lâu dài, các khách hàng nưc ngoài. Các y tá luôn túc trc 24/24 s chăm sóc khách hàng mt cách chu đáo và tn tình. Ti đây cũng có các tin nghi giúp khách hàng đưc sinh hot thoi mái như ti vi, toilet, phòng tm…
Khu vc ngh ngơi thư giãn (Tng 16)
Sân thưng vi phong cnh đp là nơi ngh ngơi lý tưng cho c khách hàng đang điu tr và c ngưi nhà theo cùng. 
Liên h và tư vn:

Đin thoi: +82-2-544-0404
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com


Các bài viết liên quan: Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét