Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Phẫu thuật thẩm mỹ mắt đẹp theo phong cách BK (2)


- Ph
n 2 - 


Phẫu thuật thẩm mỹ mắt đẹp theo phong cách BK (1)

Dr. Kim Byung Kun - 1 trong 16 danh y phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
Thẩm mỹ mắt 2 mí đẹp – Phương pháp rạch da bán phần và toàn phần
Mt nhìn bun ng
Thưng sp mi là nguyên nhân làm mt không m đưc hoàn toàn và nhìn bun ng.
Sp mi là chng các cơ nâng mi mt b yếu. Trong trưng hp b chng sp mi thì có th cha đưc bng cách dùng phu thut rch bên trong mí mt hoc theo đưng nếp mí đ thu ngn cơ nâng mí mt.
Mí dưi có nếp nhăn
Trưng hp bên dưi mt phng lên và có nếp nhăn, da b chy thì cn làm phu thut sp xếp li m. Bác sĩ s rch 1 đưng nh bên trong mí mt dưi, sau đó mt phn m s đưc ly bt và phn còn li s đưc tri rng đu ra.
Nếu mí mt dưi có nếp nhăn thì nên làm thêm phu thut xóa nếp nhăn dưi mt đ ct bt mt ít da tha.
Đuôi mt chy x hoc xếch
Trưng hp đuôi mt chy x hoc xếch không nng thì có th sa đưc bng cách nâng hoc h đưng bên ngoài mí mt khi phu thut mt 2 mí. Nhưng trưng hp nng thì phi làm phu thut nâng đuôi mt hoc h đuôi mt bng cách m phn đuôi mt đ đưa đuôi mt v v trí thích hp.
Hai mt không đu
Bình thưng hu hết mt mi ngưi đu không đu nhau. Tuy nhiên nếu mc đ không đu nng và d nhìn thy thì nên sa bng phu thut mt 2 mí. 
Bài viết đã gii thiu qua các tình trng ca mvà phương pháp phu thut phù hp vi mi trưng hp. Các bn đã tìm đưc phương pháp phu thut phù hp vi mt ca mình chưa? Nếu cn thêm thông tin hay có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên h ngay vi chúng tôi đ đưc tư vn chi tiết. 

Liên h và tư vn:

Đin thoi: +82-2-544-0404
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.comKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét