Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Phỏng vấn bệnh viện BK trên tạp chí digital magazine SIESTA


Tháng 3 va ri bnh vin BK đưc đón tiếp mt v khách thú v. Đó là Ms. Sun, ngưi dn chương trình talk show “Chats with beautiful girls”.
Ms. Sun hin đang hot đng tích cc vi vai trò là đi s thin chí gii thiu v văn hóa gia Hàn Quc và Trung Quc. Cô cũng có vai din xut sc trong b phim <Kim, Sue-Ioh> ca đài truyn hình MBC.
Cô đã đến thăm và phng vn ti bnh vin chuyên khoa thm m BK cho tp chí digital magazine SIESTA.
Cô đã phng vn bác sĩ Dr. Hong Sung Bum bnh vin chuyên khoa thm m BK v phu thut thm m Hàn Quc và xu hưng du lch kết hp khám cha bnh, làm đp hin ti ca các khách nưc ngoài.
Sun: Dr. Hong, BK là viết tt ca ch gì? BK có ý nghĩa nào đc bit không?
Dr Hong: Vâng. BK là viết tt ca Beauty Korea, vi ý nghĩa rng BK đang dn đu trong trào lưu phu thut thm m Hàn Quc và c các trào lưu làm đp hin ti.


Ms Sun đưc sinh ra Trung Quc nên cô quan tâm và hi nhiu câu hi v bnh nhân nưc ngoài. Cô cũng thc mc lý do phu thut thm m Hàn Quc ni tiếng trên toàn thế gii và cách bnh vin BK chăm sóc bnh nhân.
Dr. Hong là chuyên gia trong phu thut khuôn mt, gt cm đã tr li và gii thích các hưng dn trưc khi phu thut. 
Cô cũng đã chp nh lưu nim vi bác sĩ Hong khi hoàn tt cuc phng vn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét