Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Phẫu thuật thẩm mỹ mắt đẹp theo phong cách BK (1)


- Phần 1 - 

Phương pháp thm m nào phù hp vi mt ca mình đây? Trưc khi thm m mt hn là không ít bn đã có thc mc này. Bài viết này s giúp các bn tr li thc mc này cũng như giúp các bn d dàng tìm đưc phương pháp phu thut mt phù hp vi mình. 
Mí mt mng
Trưng hp mi mt mng thì không cn rch da mí mt mà có th phu thut bng cách bm mí là cách dùng ch khâu cơ li.
Mí mt trên dày
Trưng hp mí mt trên có nhiu m hoc da dày hoc các cơ phát trin thì s làm dày mi mt trên. Tùy theo tình trng mà có th dùng phương pháp rch da bán phn hoc toàn phn.
Mt nh
Trưng hp b ngang ca mt hp thì có th ci thin đưc phn nào bng phu thut mt 2 mí. Nhưng trưng hp b dc ca mt nh thì nên làm phu thut m rng góc mt ngoài hoc trong chung vi phu thut mt 2 mí.
Khong cách 2 mt xa
Trong trưng hp nếp r qut góc mt trong che phn phía trưc mt làm mt nhìn nh và khong cách gia 2 mt xa nhau thì nên làm phu thut m rng góc mt trong đ loi b nếp r qut góc mt chung vi phu thut mt 2 mí. 
Liên h và tư vn:

Đin thoi: +82-2-544-0404
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.comKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét