Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Giới thiệu bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ BK_P3


- H thng mô phng phu thut 3D - 


Bnh vin BK có trung tâm phu thut mô phng giúp quý khách có th thy trưc đưc hình ảnh sau khi phu thut.

Ti bnh vin BK quý khách có th xem đưc hình dáng ca mình sau khi phu thut. 
Sau khi phu thut mình s tr thành như thế nào? Khuôn mt mình s đp hơn thế nào? Đó là thc mc và cũng là lo lng ca hu hết mi ngưi trưc khi phu thut thm m.
Quý khách mun thay đi hình dáng hin ti nhưng li lo lng đến hình dáng sau khi thay đi hoc quý khách lo s vic phu thut thì có th dùng dch v “phu thut mô phng 3D”. 

 Phương pháp đăng ký phu thut mô phng

1) Vào trang web tiếng Anh ca bnh vin ti đa ch http://english.bkhospital.com/
2) Trong Menu “Consultation”, click vào “Simulation service”
3) Click vào nút “Sign up for simulation service” chn các thông tin cn thiết và gi nh. Ghi ngn gn bn mun đưc tư vn phn nào, như thế nào đ giúp tư vn đưc chính xác hơn.

Các lưu ý khi gi nh

1) Gi nh chp rõ nét phn mun phu thut bng máy nh hoc đin thoi.
2) Đ phân gii phi trên 800*600 thì hình mô phng mi rõ nét đưc.
3) Nên gi nh ch chp toàn b khuôn mt (t c tr lên)
4) Khó to nh phu thut mô phng bng nh chp xéo, nh photo shop, nh m

Góc chp cho tng b phn phu thut

- Mt 2 mí, thm m khuôn mt, xóa nếp nhăn: nh chp chính din
- Mũi: nh chp chính din
- Ngc: nh chp chính din và nh chp nghiêng 90 đ
- Hút m: nh chp chính din và nh chp nghiêng 90 đ

<After / Before>
Qúy khách đến tư vn trực tiếp ti bnh vin BK cũng có th s dng dch v phu thut mô phng 3 chiu. Dch v này giúp quý khách d đoán đưc trưc kết qu sau khi phu thut nh đó có th la chn đưc hưng phu thut tt nht.

Sau khi đến bnh vin quý khách có th đăng ký dch v phu thut mô phng 3 chiu và dùng nh mô phng sau phu thut này đ tư vn vi bác sĩ phu thut.

Sau khi mô phng phu thut, quý khách s đưc tư vn chi tiết và tn tình v kết qu sau phu thut. Bnh vin BK luôn c gng hết sc đ đem đến kết qu phu thut hài lòng cho quý khách.

Liên h và tư vn:

Đin thoi: +82-2-544-0404
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com

Xem thêm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét