Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Giới thiệu bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ BK _P1

Ngày nay, làm đp đã tr thành mt nhu cu không th thiếu ca mi ngưi trên thế gii và phu thut thm m là mt trong nhng cách giúp mi ngưi có đưc v đp mơ ưc. Bnh vin chuyên khoa thm m BK, chuyên khoa thm m hàng đu Hàn Quc, là ngưi đi đu trào lưu phu thut thm m.
Bnh vin chuyên khoa thm m BK đng hành cùng tương lai ca bn, đem đến cho bn v đp hoàn m.
<Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ BK>

Trung tâm thm m tt c trong mt
Bnh vin BK nm trn trong mt tòa nhà 15 tng giúp chuyên môn hóa các dch v và đem đến s tin li cho quý khách. Quý khách s được cung cp tt c các dch v thm m ti bnh vin BK, t phu thut thm m đến c nha khoa, khoa da liu… nên quý khách không cn phi vt v đi li nhiu nơi.

Đi ngũ 20 bác sĩ chuyên môn trong các chuyên ngành


Vi đi ngũ bác sĩ gm 20 chuyên gia trong các chuyên ngành phu thut thm m, gây mê, da liu, nha khoa, cy tóc… bnh vin BK s cung cp cho quý khách nhng dch v y tế được chuyên môn hóa có h thng.

H thng qun lý an toàn khách hàng

1. Trang thiết b y tế hin đi


Kim tra k lưng tình trng bnh nhân trưc khi phu thut vi trang b các thiết b y tế hin đi như máy 3D CT tiên tiến, bình ni tơ v.v… đ đm bo an toàn và thành công ca ca phu thut.

2. Quy trình gây mê có h thng và an toàn


Nguyên tc ca bệnh viện là luôn có 3 bác sĩ chuyên khoa gây mê thưng trc đ ng phó vi nhng tình hung khn cp có th xy ra trong khi phu thut. Không ch s dng tng loi thuc mê phù hp vi th trng bnh nhân mà bnh vin còn đưc trang b máy gây mê ch có ti các bnh vin ln nên ca phu thut lúc nào cũng đưc đm bo an toàn.


3. H thng phát đin riêng đm bo an toàn trong các s c mt đin
Đ đm bo an toàn cho bnh nhân trong các s c mt đin bt ng bnh vin đã trang b h thng phát đin d phòng và năm 2009 đã trang b thêm h thng phát đin riêng thế h mi. An toàn ca quý khách luôn đưc đt lên hàng đu.
 
Quý khách có th hoàn toàn yên tâm khi phu thut ti bnh vin chuyên khoa thm m BK.

Liên hệ và tư vấn:


Điện thoại: +82-2-544-0404

Email tư vấn tiếng Việt: bkhospitalvietnam@gmail.comXem thêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét