Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Giới thiệu nhà khách bệnh viện BK


Bnh vin chuyên khoa thm m BK hiện có cả nhà ngh đ đem đến tin li cho quý khách trưc và sau khi phu thut.

Như các bn đu biết rõ, hin nay ngày càng có nhiu khách t các nưc khác nhau đến Hàn Quc đ phu thut thm m.
Nhà khách ca bnh vin là nơi dành cho khách nưc ngoài phu thut ti bnh vin BK ngh ngơi và hi phc, đến bnh vin đ điu tr. Vi ý nghĩa này, bnh vin BK cung cp nơi ngh min phí cho các v khách quý đến t xa ca bnh vin.
Hãy cùng tìm hiu thêm v nhà khách ca bnh vin BK!!!


Phòng ngh


Các phòng đu có khóa s an toàn và s bí mt ca riêng tng ngưi. Phòng có din tích va đ cho mt ngưi s dng. Nm ngh trên nhng chiếc giưng ng mm mi này giúp xóa tan mi mt mi sau khi phu thut.

Trong phòng đưc trang b các vt dng cn thiết cho sinh hot như t lnh, điu hòa, nhà tm, nhà v sinh... tt c đu đưc sp xếp gn gàng ngăn np trong phòng.

 Trang trí ni tht

Nhà khách bnh vin BK gm 2 tng, lu 1 và tng hm B1, vi trang trí hin đi và các vt dng trang b đy đ luôn n lc đ giúp quý khách không có bt tin gì trong sinh hot trong khong thi gian sng ti đây.
Các trang thiết b cn thiết như máy lc nưc nóng lnh, lò vi sóng đu có đy đ.

Hòm thư góp ý


Bnh vin BK luôn lng nghe ý kiến đóng góp quý báu ca tng quý khách. Không ch nhà ngh mà ti bnh vin cũng có nhiu hòm thư đ quý khách đóng góp ý kiến. Quý khách ch cn đin ý kiến hay đim không hài lòng, đim cn ci thin vào mu có sn. Nhng ý kiến đóng góp ca quý khách s giúp bnh vin BK ngày càng hoàn thin hơn đáp li lòng yêu mến ca quý khách.


Liên h và tư vn:

Đin thoi: +82-2-544-0404
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét