Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Phẫu thuật mũi to - chuyên khoa thẩm mỹ mũi bệnh viện BK

Đa phn ngưi phương Đông có sóng mũi thp, đu mũi và cánh mũi ln, xương mũi to, bè hoc b g… Như vy, đ làm cho chiếc mũi to tr nên thon gn, t nhiên thì vic sa mũi rt là quan trng. Phu thut sa mũi to là mt trong nhng phu thut đưc nhiu ngưi quan tâm.
Hình dáng lý tưng ca mũi
Đu mũi lý tưng có chiu rng (A) và chiu cao (B) bng nhau và đu mũi cong lên có góc gia tr mũi và đu mũi là 45 đ.
Đc đim ca mũi to
Đa s mi ngưi trong trưng hp này có sn cánh mũi nh và da đu mũi dày nên nhìn toàn th đu mũi bè ra.
Phương pháp phu thut mũi to
Ti bnh vin chuyên khoa thm m BK tùy theo hình dng bè ca đu mũi mà phương pháp phu thut s khác đi hoc có th kết hp nhiu phương pháp đ làm đu mũi thon cao hơn, tăng mc đ hài lòng ca khách hàng. Thông thưng, có 3 phương pháp phu thut mũi to gm:
1) Trưng hp sn cánh mũi đu mũi to
Trưng hp sn cánh mũi có đ rng ln thì s ct bt hai bên sn cánh mũi còn gi li khong 5~8mm và khâu phn khong trng li, sau đó dùng các mô t thân (sn tai, sn vách ngăn mũi v.v…) đt vào gia khong trng sn cánh mũi to thành mt giá đ chc chn giúp đu mũi thon cao hơn và đem li hiu qu làm l mũi nh li và đng lên.
2) Trưng hp sn cánh mũi đu mũi bè ra 2 bên
Sau khi gt hình dng ca sn cánh mũi cho gn, gom và khâu bên trái và phi li vi nhau thì vách ngăn ni vi bên dưi s t nhiên xoay lên trên và mũi s tr nên thon cao hơn.
3) Trưng hp đu mũi có m dưi da dày
Sau khi ly bt m thì gom da đu mũi li đ to nên cm giác thon gn. Trưng hp đu mũi quá thp hoc làm chung vi phu thut nâng sng mũi thì cn cy thêm các mô t thân (sn tai, sn vách ngăn mũi).
Thi gian phu thut và hi phc
Phu thut sa mũi to kéo dài khong 1 tiếng đng h và đưc thc hin dưi gây tê ti ch và gây mê ng. Sau khi phu thut sưng s gim sau 5~6 ngày và mũi s tr nên t nhiên sau 2~3 tháng.
Hình nh trưc và sau phu thut
 


Liên h và tư vn:

Đin thoi: +82-2-544-0404
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét