Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Thẩm mỹ mắt 2 mí đẹp – Phương pháp rạch da bán phần và toàn phần


Ph
ương pháp rch da bán phn và toàn phn –
Thm m mt 2 mí đp – Chuyên khoa thm m mt bnh vin BK
Phu thut mt có th xem là mt trong nhng phu thut thm m đưc nhiu ngưi thc hin nht. Mt là b phn quan trng quyết đnh n tưng ca mt ngưi và tùy theo hình dáng ca mt mà hình nh mt ngưi có th khác đi nên cn phi cn trng khi làm phu thut thm m mt.
Hôm nay chúng ta s cùng tìm hiu mt trong các phương pháp phu thut thm m mt 2 mí đang đưc thc hin ti bnh vin chuyên khoa thm m BK – nơi ni tiếng vi thm m mt đp. Đó là phương pháp rch da toàn phn và bán phn.
Đi vi các trưng hp da mí mt dày hoc có nhiu m thì phương pháp rch da s thích hp đ to mí mt 2 mí hơn là phương pháp bm mí.
 Phương pháp rch da toàn ph
Phương pháp rch da toàn phn là phương pháp rch da mí mt đ ly bt mt lưng thích hp m, cơ và các mô liên kết và to ra nếp mí mt 2 mí.
So vi phương pháp bm mí thì phương pháp phu thut mt 2 mí này có th to ra đưc nhiu loi nếp mí đa dng và có th làm mng mí mt dày.
Các trưng hp cn dùng phương pháp rch da toàn phn

Thông tin phu thut
-       Thi gian phu thut: 40 phút.
-       Phương pháp gây mê: gây tê ti ch kết hp gây mê ng.
-       Ct ch sau 5 ngày và có th ra mt sau khi ct ch. Trang đim đưsau khi ct ch 2 tun.
Hình nh trưc và sau khi thm m mt 2 mí ti bnh vin BK

 Phương pháp rch da bán ph
Là hình thc trung gian gia phương pháp rch da toàn phn và bm mí. Phương pháp này rch da ti thiu đ ly bt m sau đó dùng ch khâu đ ni da mí mt và cơ nâng mí mt đ to nếp mí mt 2 mí.
Các trưng hp cn dùng phương pháp rch da bán phn
 
Thông tin phu thut
-       Thi gian phu thut: 40 phút.
-       Phương pháp gây mê: gây tê ti ch kết hp gây mê ng.
-       Ct ch sau 4~5 ngày. Sau 1 tun có th sinh hot bình thưng (ra mt, trang đim).
-       T nhiên sau 1~2 tháng
Hình nh trưc và sau khi thm m mt 2 mí ti bnh vin BK
Chúng ta va tìm hiu v phương pháp phu thut mt 2 mí ca bnh vin chuyên khoa thm m BK. Hãy liên h vi bnh vin chuyên khoa thm m BK đ đưc tư vn chi tiết và có đưc các thông tin v chi phí

Liên h và tư vn:

Đin thoi: +82-2-544-0404
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét