Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Phẫu thuật sửa mũi hếch, mũi ngắn – Bệnh viện BK Dong Yang – Thẩm mỹ Hàn Quốc


 Phu thut sa mũi hếch, mũi ng


Hôm nay chúng ta s cùng tìm hiu v phu thut sa mũi hếch và mũi ngn ti bnh vin chuyên khoa thm m BK.


Mũi ngn là mũi có chiu dài t đim bt đu đến đim kết thúc ngn hơn bình thưng. Mũi hếch là mũi có đ dài ngn và đu mũi hưng lên trên.
Vy nên cn làm phu thut sa mũi hếch và mũi ngn đ sa li hình dáng mũi này. Phu thut sa mũi hếch và mũi ngn đưc tiến hành như thế nào?
Đc đim ca sa mũi ngn, mũi hếch
Đ dài lý tưng ca mũi là khong 1/3 chiu dài ca gương mt.
Đu mũi lý tưng là đu mũi cong, to ra vi tr mũi mt góc 45 đ.
Khi phu thut sa mũi hếch và mũi ngn tùy vào hình dng ca mũi mà có th cy các mô t thân hoc kéo dài sn vách ngăn mũi đ sa đu mũi.
Phương pháp phu thut mũi ngn, mũi hếch
Trong hu hết các trưng hp sng mũi đu thp nên cách tt nht là dùng các cht đn nhân to (silicon, goretex .v.v…) đ nâng cao sng mũi.
1) Phương pháp cy các mô t thân vào đu mũi
Đây là phương pháp đưc dùng trong trưng hp đu mũi không quá hếch lên trên hoc không quá ngn.
Phương pháp này dùng cách cy sn t thân (sn tai, sn vách ngăn mũi v.v…) vào gia sn vách ngăn và sn cánh mũi làm tăng chiu dài mũi.
2) Phương pháp kéo dài bng sn vách ngăn mũi 
Đây là phương pháp đưc dùng khi không th kéo đưc đ chiu dài ca mũi ch bng cách cy các mô t thân. Tách sn cánh mũi và sn bên mũi sau đó kéo đu mũi ngn hoc hếch xung dưi và dùng sn vách ngăn mũi đã đưc ly ra sn làm tr chng giúp đu mũi không hếch lên li. 
Hình nh trưc và sau phu thut

Liên h và tư vn:

Đin thoi: +82-2-544-0404
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét