Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Giới thiệu bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ BK _P2

- Dịch vụ hài lòng quý khách - 


Phn này s tiếp tc gii thiu đến các bn các dch v ca bnh vin chuyên khoa thm m BK.

“T tư vn đến phu thut, chăm sóc sau phu thut”. Bnh vin BK luôn xem quý khách là ưu tiên hàng đu. Chúng tôi s đem đến cho quý khách s hài lòng ti đa cho quý khách bng các dch v ly khách hàng làm trung tâm.

Dch v ly khách hàng làm trng tâm
Quý khách s luôn đưc tư vn tn tình và nhanh chóng thông qua các dch v tư vn đa dng trưc phu thut cũng như đưc chăm sóc, điu tr chuyên môn sau phu thut. Các dch v đưc điu chnh phù hp vi tng khách hàng s đem đến cho quý khách s hài lòng nht.

Nhân viên tư vn tn tình
Đi vi quý khách xa khó có th đến trc tiếp bnh vin đ tư vn, bnh vin có dch v tư vn online trên website, hoc tư vn qua email, qua đin thoi ... Đi ngũ nhân viên tư vn s luôn nhit tình gii đáp các thc mc ca quý khách.

H thng tư vn đa dng
Đi ngũ nhân viên tư vn chuyên nghip trong tng lĩnh vc s tư vn chính xác và nhanh chóng thông qua các dch v tư vn đa dng như tư vn trc tiếp online, tư vn qua kakao talk v.v…
Ngoài ra bnh vin còn có 15 chuyên viên tư vn tiếng nưc ngoài (Anh, Nht, Trung, Mông C, Vit Nam) giúp quý khách thoi mái giao tiếp và trao đi cũng như chăm sóc quý khách mọi lúc.

H thng các tin nghi min phí
Quý khách không phi tr thêm chi phí nào cho các dch v ti bnh vin như: tư vn trưc khi phu thut, mô phng hình sau phu thut, gây mê, hi sc, xét nghim...
Khi phu thut ti bnh vin BK quý khách có th s dng phòng hi sc, điu tr, nhà khách, bãi đu xe hoàn toàn min phí. Đi vi quý khách cn nm vin sau khi phu thut, bnh vin cũng có h thng phòng bnh min phí vi y tá luôn thưng trc.

H thng qun lý hi sc 1 : 1
H thng phòng hi sc giúp gim ti thiu nhng bt tin cho bnh nhân trong quá trình hi sc sau khi phu thut.

H thng hp tác chuyên môn hóa
S phi hp ca các bác sĩ chuyên môn trong các lĩnh vc và kế hoch phu thut đưc lên trưc k lưng s đem đến kết qu phu thut hài lòng và an toàn nht.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét