Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Xóa nếp nhăn mí mắt dưới – Căng mi mắt dưới – bệnh viện thẩm mỹ BK Dong Yang


 Ly túi m dưi m
 Xóa nếp nhăn mí mt dư Căng mi mt dư

Bt đu t đ tui 30 tr đi cùng vi quá trình lão hóa da mt dn đ đàn hi. Đc bit là da vùng mt mng và nhy cm hơn nên cũng d có nếp nhăn hơn.

 Căng mi mt dưi là gì 
Thông thưng mí mt dưi thưng có các triu chng lão hóa nhanh hơn mí mt trên.
M và da dưi mt b chy x và thêm vào đó qung thâm mt nng thì nhìn già hơn tui tht rt nhiu. Hãy cùng tìm hiu v phu thut căng mi mt dưi.
Phu thut căng mi mt dưi rt có hiu qu đi vi các bnh nhân có da dưi mt chùng xung và dưi mt xut hin nếp nhăn hoc mi mt dưi phng lên và có qung thâm mt nng.
 Phương pháp phu thu
Phu thut căng mi mt dưi ti bnh vin chuyên khoa thm m BK có th thc hin bng 2 cách:
Tùy vào tình trng da, cơ và m mí mt dưi mà có th áp dng các phương pháp phu thut khác nhau.
1) Trưng hp m dưi mt phng ra và da b chùng hoc có nếp nhăn
       Thc hin gây tê và gây mê sau đó rch da gn sát lông mi dưi. 
       Ly bt da chùng và m tha sau đó tái sp xếp phn m còn li.
       Kéo và c đnh da và cơ lên trên.
       Khâu li và che vùng phu thut dưi lông mi dưi.
2) Trưng hp da không b chùng, ch có m phng lên
       Thc hin gây tê và gây mê sau đó rch khong 5 mm bên trong mi mt dưi.
       Ly bt mt phn m không cn thiết.
       Tái b trí phn m còn li rng ra sau đó c đnh li mt cách linh hot.
Ti bnh vin chuyên khoa thm m BK, phu thut m bên trong mi mt dưi không đ li so và hu như không b sưng nên thi gian hi phc nhanh.

Phu thut này giúp ci thin nếp nhăn b mt đem đến hiu qu nhìn tr hơn.
Các bn đang lo lng vì nếp nhăn b mt và túi m dưi mt hãy đến bnh vin BK đ đưc tư vn min phí trưc khi phu thut. 


* Liên h và tư vn:

Đin thoi: +82-2-544-0404
Tư vn tiếng Vit: 094 8070 700
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com

* Các bài viết liên quan: Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét