Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Sửa mũi vẹo – Thẩm mỹ mũi đẹp Hàn Quốc – Bệnh viện BK Dong Yang


Sa mũi vo – Thm m mũi đp Hàn Quc – Bnh vin BK Dong Yang 

Mũi nm gia khuôn mt nên đóng vai trò quan trng trong đem đến n tưng ca mt ngưi. Đó là lý do mà nhiu bn phu thut mũi đ ci thin v mt thm m. Nhưng cũng có trưng hp phu thut mũi không phi vì lý do thm m, đó là trưng hp mũi b vo bm sinh.
Mũi vo là tình trng sng mũi b cong hoc nghiêng v mt bên trái hoc phi. Khi mũi b vo thì không nhng không đp v mt thm m mà v mt chc năng còn có th dn đến các bnh v mũi như nght mt bên mũi v.v… nên cn đưc phu thut đ sa li.

Phương pháp phu thut mũi v
1) Trưng hp mc đ nghiêng nh
Phu thut thc hin bng cách đt silicon đã đưc gt giũa cn thn vào sng mũi làm mũi nhìn thng li. Phn nhô ra do b nghiêng s đưc gt bt, và đt các cht đn như silicon vào phn lõm giúp mũi thng ra.
2) Trưng hp mc đ nghiêng nng
Sau khi ct phn xương và sn nhô ra, toàn b xương mũi s đưc ct và phn b nghiêng nhô ra s đưc chuyn vào trong, phn b nghiêng lõm vào trong s đưc đy ra ngoài giúp dng dáng mũi thng li. Và khi đó l mũi không cân đi cũng s đưc sa.
Đa s các trưng hp mũi vo là do vách ngăn b nghiêng nên vic dng thng li vách ngăn đang b cong là quan trng nht và nh đó mà tránh b tái phát vo tr li.
Thi gian phu thut là 1 đến 2 tiếng đng h. Gây mê bng phương pháp gây tê ti ch kết hp gây mê ng. Bnh nhân s b sưng nhiu trong 2-3 ngày đu và có th b bm. Sưng nng gim dn sau khong 10 ngày và có th sinh hot bình thưng li (ra mt, trang đim). 

Phu thut mũi vo giúp dng mũi thng li nên đem đến kết qu hài lòng c v mt thm m và phòng tránh đưc các bnh v mũi. Phu thut mũi vo là phu thut cn ct xương nên cn phu thut ti nhng nơi uy tín, bác sĩ có tay ngh cao.

Liên h và tư vn:

Đin thoi: +82-2-544-0404
Tư vn tiếng Vit: 094 8070 700
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com

Các bài viết liên quan:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét