Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

Phẫu thuật tạo hình mí mắt – Chữa chứng sụp mí mắt – Bệnh viện BK Dong Yang Hàn Quốc


Phu thut to hình mí mt là gì? Chng sp mí mt là đưc cha như thế nào? Hãy cùng tìm hiu v phu thut này ti bnh vin BK.
Hình phía trên là hình nh mt tình trng bình thưng. Còn hình phía dưi là hình mt b chng sp mi mt.
Vy chng sp mi mt là gì?
Chng sp mi mt hay còn gi là chng sa mi mt là triu chng xut hin khi cơ nâng mí mt yếu đi làm mí mt trên che khut tròng đen nhiu đem đến cm giác mt nhìn bun ng và mt mi.
Các trưng hp khi mí mt trên che khut tròng đen nhiu cho cm giác mt nhìn bun ng và mt mi; hoc sau khi phu thut mt 2 mí mà vn không thay đi nhiu mt nhìn không thoi mái hơn; hoc đ ln hai bên mt không đu thy rõ thì cn làm phu thut to hình mí mt.
Phương pháp phu thut     
Lưu ý khi phu thut to hình mí mt
- Phu thut to hình mí mt làm chung vi phu thut mt 2 mí s đem li kết qu tt hơn.
- Trong quá trình phu thut phi chú ý điu chnh mc đ khác nhau ca lc nâng hai bên mt khi nhm và m mt.
- Điu chnh t l nhìn thy tròng đen 2 bên mt đu nhau.
Hình nh trưc và sau phu thut

Thi gian thc hin phu thut là khong 1 tiếng đng h dưi gây tê ti ch kết hp gây mê ngSưng s gim hu hết sau 1~2 tun.

Chúng ta va cùng tìm hiu xong phu thut to hình mí mt ti bnh vin chuyên khoa thm m BK. Hãy đến bnh vin BK đ đưc các bác sĩ chuyên môn tư vn chính xác trưc khi phu thut.

Liên h và tư vn:
Đin thoi: +82-2-544-0404
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com

Các bài viết liên quan: 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét