Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Các tiêu chuẩn của một chiếc mũi đẹp – Bệnh viện BK – BK Dong Yang


 Tiêu chun mi ca cái đ
Nâng mũi ti bnh vin chuyên khoa thm m BK – BK Dong Yang 

Đim quan trng nht trong thm m mũi là to ra đưc s hài hòa gia mũi vi toàn b khuôn mt.
Hôm nay, chúng ta s tìm hiu v các tiêu chun trong phu thut nâng mũi.
Các tiêu chun trong phu thut nâng mũi
Chiu cao lý tưng ca mũi
- Góc gia sng mũi và trán: t 115~135 đ
- Góc gia tr mũi và nhân trung: 95~105 đ
Nâng mũi có th to ra đưc v ngoài thanh tú và ni bt hơn so vi v ngoài kém hp dn do chiếc mũi thp gây ra.
Phương pháp phu thut nâng mũi
1) Sau khi rch da, bác sĩ s to khoang đ đt cht đn gia sn và da trong mũi.
2) La chn hình dng và đ dày ca cht đn phù hp vi dáng mũi mong mun và đt vào.
3 Tùy theo trưng hp, có th cn đt thêm sn t thân vào đu mũi giúp to s cân đi gia sng mũi và đu mũi.

Các đim trng tâm trong thm m mũi thp

* Đ cao và chiu dài ca mũi
To ra đưc s cân đi và hài hòa vi t l ca khuôn mt.
* Sng mũi
Cht đn sẽ được chọn cho phù hp vi đ rng ca mũi và đ dày ca da đ to nên dáng mũi t nhiên.
* Đu mũi
Cy sn t thân vào đu mũi giúp đu mũi không b ng đ, không b mng da. Nâng đu mũi hơi cao hơn sng mũi giúp to ra dáng mũi đp c khi nhìn thng hay nhìn nghiêng.
Thông tin phẫu thuật
- Thi gian phu thut: Sng mũi: 30 phút / Sng mũi + đu mũi: 1 tiếng ~ 1 tiếng 30 phút
- Phương pháp gây mê: Gây tê cc b kết hp gây mê ng
- Sưng: Gim 70~80% sưng sau 4~5 ngày và t nhiên sau 3~4 tháng
- Thi gian hi phc: Ct ch và tháo np sau 5~7 ngày
Nếu bn đang có ý đnh thm m mũi, hãy đến bnh vin BK đ đưc tư vn min phí và đưc cung cp các thông tin phu thut chi tiết hơn.

English: bkhospitalenglish@gmail.com
Chinese: bkhospitalchinese@gmail.com
Japanese: bkhospitaljapanese@gmail.com
Mongolian: bkhospitalmogolia@gmail.com
Vietnamese: bkhospitalvietnam@gmail.com

Liên h và tư vn:

Đin thoi: +82-2-544-0404
English hotline: +82 10 5021 8886
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com
  
Các bài viết liên quan:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét