Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Các lưu ý trước khi phẫu thuật thẩm mỹ


Các điểm cần lưu ý trước khi phẫu thuật

 Trưc khi phu thut cn chú ý đến nhng đim nào đ ca phu thut đưc an toàn và thành công?
Hãy cùng tìm hiu các hưng dn trưc khi phu thut.
1. Không hút thuc và ung rưu

Không hút thuc và ung rưu trưc khi phu thut 1 tun. 
2. Dùng thuc
Cn phi hi ý kiến bác sĩ phu thut nếu bn đang dùng thuc. 
Nếu bn đang ung các thuc: thuc huyết áp, thuc tiu đưng, thuc tuyến giáp v.v… thì ung vào bui sáng vi mt ít nưc.
3. Ăn ung
Bn phi nhn ăn ung trưc khi phu thut 8 tiếng đ gây mê. 
4. Không lái xe
Không đưc lái xe trong ngày phu thut khi không có ngưi giám h đi cùng.
5. Phc sc đơn gin
Ăn mc qun áo đơn gin và không đeo trang sc và ty sơn móng tay, son, trang đim v.v… khi đến phu thut.

Trưc khi phu thut các bn đng quên các lưu ý này đ có đưc mt ca phu thut an toàn và thành công. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét