Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

Thu gọn cánh mũi tại bệnh viện thẩm mỹ BK Dong Yang


Thu gn cánh mũi ti bnh vin thm m BK Dong Yang

Mũi nm ngay gia khuôn mt nên mt chiếc mũi đp rt quan trng góp phn to nên n tưng đp. Phu thut nâng mũi đưc nhiu ngưi thc hin đ nâng cao phn sng mũi. 
Tuy nhiên, nếu sng mũi cao mà cánh mũi vn to thì mũi nhìn vn rt thô và không thanh tú. Hơn na, trưng hp này làm khuôn mt nhìn bè nên không có đim nhn và dáng mũi nhìn cũng không đp.

Vy nên đi vi trưng hp cánh mũi to thì khi phu thut mũi phi làm chung phu thut thu gn cánh mũi thì mi to ra đưc chiếc mũi thanh tú.


Cánh mũi lý tưng là cánh mũi khi nhìn t bên dưi mũi có hình tam giác đu, có chiu rng bng khong 1/5 chiu rng khuôn mt và chiu cao ca l mũi bng khong 2/3 chiu cao mũi.
Phương pháp phu thut thu gn cánh mũi
Có 2 phương pháp phu thut, đó là: phương pháp ct bt da cánh mũi và phương pháp gom cánh mũi.
1) Phương pháp ct bt da cánh mũi
Phu thut s ct bt da phn dưi cánh mũi và khâu li làm thu nh kích thưc ca l mũi và thu gn cánh mũi.
Vết so nm dưi chân cánh mũi hoc nm ngay đưng gia cánh mũi và má nên sau khi phu thut 2~3 tháng thì hu như không nhìn thy đưc.
2) Phương pháp gom cánh mũi
Phương pháp này s rch mt đưng nh bên dưi l mũi sau đó dùng ch đ gom vào gia.
Vết so nm đưng gia chân mũi và nhân trung nên sau khi phu thut nhìn t chính din thì s b khut bóng nên không nhìn thy rõ.
Hình nh trưc và sau phu thut
Chúng ta va cùng tìm hiu xong phu thut thu gn cánh mũi ti bnh vin chuyên khoa thm m BK. Đ có đưc mt chiếc mũi đp và t nhiên cn phi to ra đưc s hài hòa gia mũi và khuôn mt.
Hãy đến bnh vin BK đ đưc các bác sĩ chuyên môn tư vn và có đưc mt chiếc mũi đp và t nhiên sau khi phu thut.

Liên h và tư vn:
Đin thoi: +82-2-544-0404
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com


Các bài viết liên quan:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét