Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

“Cơ quan y tế cho người nước ngoài xuất sắc” - BV chuyên khoa thẩm mỹ BK (BK Dong Yang)


Bnh vin chuyên khoa thm m BK “Cơ quan y tế cho ngưi nưc ngoài xut sc”


Bnh vin chuyên khoa thm m BK, nơi đang dn đu trào lưu phu thut thm m, đã đưc qun Gangnam – Seoul chn là cơ quan “cơ quan y tế cho ngưi nưc ngoài xut sc”.
Ngày 17 va qua, bnh vin chuyên khoa thm m BK đã đưc mi đến d hi tho và l nhn gii thưng “cơ quan y tế cho ngưi nưc ngoài xut sc” do qun Gangnam t chc. 
Trong l nhn gii thưng ln này ngoài bnh vin BK còn có tng cng 8 cơ quan y tế khác ca qun Gangnam cũng tham d nhưng ch duy nht bnh vin chuyên khoa thm m BK đưc xng tên.
Theo kết qu thng kê s khách nưc ngoài ca qun Gangnam năm 2010 thì s khách ca qun Gangnam chiếm 23.4% (19.135 ngưi) trong tng s 81.789 khách nưc ngoài trong c nưc. Con s này có ý nghĩa rt ln khi so vi năm 2009 lưng khách nưc ngoài đã tăng 20%.
Ti l trao gii, đi din bnh vin chuyên khoa thm m BK đã phát biu rng “K thut phu thut thm m ca Hàn Quc trên danh nghĩa hay trên thc tế đu có th coi là tt nht thế gii. Nhân dp nhn gii thưng này, chúng tôi s c gng đ nâng cao hơn na k thut thm m cũng như v mt dch v đ góp phn tăng cưng du lch kết hp thm m ti qun Gangnam, phc v nhiu khách nưc ngoài và ph biến rng rãi k thut thm m ưu tú ca Hàn Quc ra thế gii.”
Ngun: Tin tc online NEWSIS. 

Các bài viết liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét