Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

Tết ông Công ông Táo

Ngày mai đã là ngày 23 tháng chp – ngày Tết ông Công ông Táo. Theo phong tc ca ngưi Vit đây là ngày cúng l tiễn đưa ông Táo – "vua bếp" lên chu Tri đ tâu li vic bếp núc, làm ăn, cư x ca gia đình trong năm qua.

Theo tc l c truyn, ngưi Vit tin rng, hàng năm, c đến ngày 23 tháng Chp âm lch, Táo Quân li cưi cá chép bay v tri đ trình báo mi vic xy ra trong gia đình vi Ngc Hoàng. Cho đến đêm Giao tha Táo Quân mi tr li trn gian đ tiếp tc công vic coi sóc bếp la ca mình.

V Táo Quân quanh năm trong bếp nên biết hết mi chuyn hay d tt xu ca mi ngưi, cho nên đ Vua Bếp “phù tr” cho mình đưc nhiu điu may mn trong năm mi, ngưi ta thưng làm l tin đưa Ông Táo v chu Ngc Hoàng rt trng th.

Ngưi ta thưng mua hai mũ Ông Táo có hai cánh chun và mt mũ dành cho Táo Bà không có cánh chun, ba cái áo bng giy cùng mt con cá chép (còn sng hoc bng giy, hoc cũng có th dùng loi vàng mã gi là “cò bay nga chy”) đ làm phương tin cho “Vua Bếp” lên chu tri.
Ông Táo s tâu vi Ngc Hoàng v vic làm ăn, cư x ca mi gia đình dưi h gii. L cúng thưng din ra trưc 12h trưa, sau khi cúng xong, ngưi ta s hóa vàng đ l, nếu có cá sng thì s đem th xung sông, h, bin hay giếng nưc, tùy theo khu vc h sinh sng.
Vy là ch còn không đy mt tun na là đến Tết. Không khí rn ràng đón mng năm mi đã bt đu lan ta khp mi nhà. Tết đến đánh du mt năm cũ đã qua, xuân mi li v
Chúc mi ngưi mt năm mi an lành và hnh phúc!!!Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét