Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

So sánh phương pháp rạch da toàn phần và bán phần – Mắt đẹp với thẩm mỹ mắt 2 mí – Chuyên gia thẩm mỹ mắt BK Dong Yang


 So sánh ph
ương pháp rch da toàn phn và bán ph
– Mt đp vi thm m mt 2 mí – 
 Chuyên gia thm m mt BK Dong Yang Phu thut mt 2 mí là mt trong nhng phu thut đưc nhiu bn la chn đ to cho mình đôi mt to đp. Hôm nay chúng ta hãy cùng so sánh các ưu khuyết đim và phương pháp phu thut ca 2 phương pháp phu thut mt 2 mí đó là: phương pháp rch da toàn phn và bán phn.

 Phương pháp rch da toàn ph

Phương pháp rch da toàn phn là phương pháp rch da mí mt đ ly bt mt lưng thích hp m, cơ và các mô liên kết và to ra nếp mí mt 2 mí.

Phương pháp phu thut1. Trưc tiên cn v thiết kế đưng nếp mí.
2. Rch da theo đưng nếp mí đã thiết kế sn.
3. Ly bt mt lưng da, cơ và m cn thiết tùy theo mc đ chùng.
4. To liên kết gia da mí mt và cơ dùng khi m mt đ to nên nếp mí. 


Trước và sau phẫu thuật 

Hơn na, khi dùng phương pháp rch da toàn phn hu như không có kh năng mí b tut và đng thi có th ly bt đưc m và da nhăn xung quanh mt. 
Tuy nhiên thi gian hi phc so vi các phương pháp phu thut mt 2 mí khác hơi lâu hơn và khi nhm mt có th nhìn thy so.

 Phương pháp rch da bán ph
Là hình thc trung gian gia phương pháp rch da toàn phn và bm mí. Phương pháp này rch da ti thiu đ ly bt m sau đó dùng ch khâu đ ni da mí mt và cơ nâng mí mt đ to nếp mí mt 2 mí.
Phương pháp phu thut

1. To mt đim rch da nh theo đưng nếp mí đã v thiết kế sn và ly bt m tha qua đim rch da này.
2. To liên kết gia cơ nâng mí mt và da mí mt đ to nên nếp mí mt cách t nhiên.

Trước và sau phẫu thuật 


Phương pháp này có ưu đim là đ li ít so và và ít sưng hơn so vi phương pháp rch da toàn phn và thi gian hi phc cũng nhanh gn như phương pháp bm mí. Hơn na, vn có th ly bt đưc m tha mà không cn dùng phương pháp rch da toàn phn và sau khi phu thut hu như không đ li du vết. 
Tuy nhiên phương pháp này khó sa đưc mí mt b chùng da nên phi dùng phương pháp rch da toàn phn trong trưng hp này.

Mt to giúp khuôn mt nhìn sáng sa và d chu hơn nên nhiu bn mun có mt đôi mt to tròn. Nhng bn đang không hài lòng vi cp mt nh ca mình, hãy liên h vi bnh vin chuyên khoa thm m BK đ đưc tư vn và có đưc cp mt phù hp vi khuôn mt ca mình.


Liên h và tư vn:
Đin thoi: +82-2-544-0404

Tư vn tiếng Vit: 094 8070 700

Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com
Các bài viết liên quan:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét