Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

Botox là gì – Làm đẹp bằng botox – Nơi tiêm botox – BK Dong Yang Hàn Quốc


                                 Botox là gì – Làm đẹp bằng botox

Bnh vin chuyên khoa thm m BK ni tiếng v tiêm botox gii nên có rt nhiu bn tìm đến đ gii quyết ni kh do nếp nhăn trên mt hay cm bnh gây ra. Đây là phương pháp phù hp vi các bn không mun đng dao kéo trên mt mình.


Botox là tên ca mt loi đc t do vi khun botulinum sn xut ra. Đc t này sau khi đưc điu chế và tiêm vi liu lưng nh vào các v trí chính xác s làm lit cơ ti vùng đưc tiêm nh đó làm căng nếp nhăn trên mt; hoc làm gim kích thưc ca cơ giúp thu nh hàm bnh.
Tiêm botox ch mt thi gian rt ngn và có th thy đưc hiu qu nhanh nên đem li mc đ hài lòng cao. Hơn na ưu đim ln nht ca tiêm botox đó là sau khi tiêm có th sinh hot bình thưng ngay.
Thông thưng, botox đưc tiêm vào các vùng đó là các nếp nhăn gia 2 vùng chân mày, gia trán, khóe mt, vòm ming, v.v…

Botox đc bit có hiu qu trong xóa các nếp nhăn cm xúc trên khuôn mt, các nếp nhăn xut hin khi biu hin cm xúc như cưi, nhăn mt, cau mày... Tiêm mt lưng nh botox vào các cơ trên mt làm ngăn cn kích thích t thn kinh đến các si cơ. Cơ ti vùng đưc tiêm botox s b lit t đó giúp ci thin các nếp nhăn xut hin do chuyn đng ca cơ.
Botox cũng đưc tiêm đ làm nh cm bnh. Mt s trưng hp cm bnh không phi do xương hàm ln mà là do các cơ nhai quanh hàm phát trin quá ln dn đến hàm to ra. Đi vi các trưng hp này nếu tiêm botox vào cơ nhai (cơ hàm) thì s làm lit cơ, gim kích thưc và đ dày ca cơ nh đó hàm tr nên thon gn hơn và đem đến hiu qu khuôn mt nhìn nh li.
Chúng ta va tìm hiu v botox và các tác dng ca botox trong làm đp ti bnh vin chuyên khoa thm m BK. Hãy liên h vi chúng tôi đ đưc tư vn thêm.

Liên h và tư vn:

Đin thoi: +82-2-544-0404
Tư vn tiếng Vit: 094 8070 700
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com

Các bài viết liên quan:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét