Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Sửa mũi đẹp tự nhiên – Nâng mũi Hàn Quốc – BK Dong Yang


Sửa mũi đẹp tự nhiên – Nâng mũi Hàn Quốc – BK Dong Yang

Hình dáng ca mũi đóng vai trò quan trng nht trong vic to ra s hài hòa vi toàn b khuôn mt mt cách t nhiên. Do vy, khi lên kế hoch sa mũi cn tư vn xem dáng mũi mà mình mun có phù hp vi khuôn mt ca mình không sau đó mi tiến hành.
Hôm nay, chúng ta s cùng tìm hiu thm m nâng mũi smart ti bnh vin thm m BK.

Hình dáng mũi lý tưởng tại bệnh viện thẩm mỹ BK

* Đ dài lý tưng ca mũi là khong 1/3 chiu dài ca gương mt.
* Đu mũi lý tưng là đu mũi cong, to ra vi tr mũi mt góc 45 đ.
Chiều cao lý tưởng của mũi
* Góc gia sng mũi và trán: t 115~135 đ
* Góc gia tr mũi và nhân trung: 95~105 đ
Nâng mũi có th to ra đưc v ngoài thanh tú và ni bt hơn so vi v ngoài kém hp dn do chiếc mũi thp gây ra.
Mũi thp làm khuôn mt nhìn bè và không ni bt. Hơn na, gương mt nhìn không có đim đc bit và có cm giác bng phng, không đp. Trưng hp này nếu nâng cao sng mũi thì gương mt nhìn s va thanh thoát và ni bt hơn.
Phương pháp phẫu thuật nâng mũi
* Đ cao và chiu dài ca mũi
To ra đưc s cân đi và hài hòa vi t l ca khuôn mt.
* Sng mũi
Cht đn s đưc chn cho phù hp vi đ rng ca mũi và đ dày ca da đ to nên dáng mũi t nhiên.
* Đu mũi
Cy sn t thân vào đu mũi giúp đu mũi không b ng đ, không b mng da. Nâng đu mũi hơi cao hơn sng mũi giúp to ra dáng mũi đp c khi nhìn thng hay nhìn nghiêng.


1. Sau khi rch da, bác sĩ s to khoang đ đt cht đn gia sn và da trong mũi.
2. La chn hình dng và đ dày ca cht đn phù hp vi dáng mũi mong mun và đt vào.
3. Tùy theo trưng hp, có th cn đt thêm sn t thân vào đu mũi giúp to s cân đi gia sng mũi và đu mũi.
Hãy to cho mình hình nh đp hin đi vi thm m mũi thông minh ti bnh vin thm m BK. 

Liên h và tư vn:

Đin thoi: +82-2-544-0404
English hotline: +82 10 5021 8886
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com

Các bài viết liên quan:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét