Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

Dịch vụ cho người nước ngoài tại bệnh viện thẩm mỹ BK – BK Dong Yang


 Dịch vụ cho người nước ngoài
tại bệnh viện thẩm mỹ BK - BK Dong Yang 
  
1. Tư vấn online
Quý khách s đưc tư vn online trên website (www.bkhospital.com) hoc
Qua e-mail (tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com), hoc  
Tư vn trc tiếp qua đin thoi English hotline: +82-10-5021-8886, Tiếng Vit: 0948 070 700.

2. Gửi thư mời đăng ký visa
Sau khi đưc tư vn, nếu quý khách chn du lch kết hp cha bnh ti Hàn Quc thì bnh vin s gi thư mi, chng nhn đăng ký phu thut cho quý khách đ quý khách có th nhn đưc visa mt cách suôn s.

3. Đăng ký và xác nhận lịch hẹn online
Quý khách có th hn ngày tư vn, ngày phu thut và đăng ký dch v đón ti sân bay, dch v đăng ký khách sn v.v… tt c ch mt ln thông qua trang đăng ký trên website. Đ quý khách có th d dàng la chn khách sn, các thông tin v giá c cũng như khong cách ti bnh vin đu đưc lit kê chi tiết. Da trên lch hn này, điu phi viên ca chúng tôi s gi email và gi đin cho quý khách đ xác nhn lch trình.

4. Dịch vụ đón tại sân bay
Quý khách thông báo trưc cho chúng tôi tên chuyến bay và gi đến, tài xế biết tiếng nưc ngoài s theo gi đó ra sân bay cm bng ghi tên ca quý khách đng đi ca ra. Tùy theo lch trình, quý khách có th đến thng bnh vin đ đưc tư vn hoc v khách sn ngh ngơi.

5. Tư vấn trực tiếp với bác sĩ

Vi đi ngũ tư vn thông dch chuyên nghip đưc đào to và có nhiu kinh nghim quý khách có th đưc tư vn trc tiếp mà không cn thông dch nên hiu qu tư vn cũng cao hơn. Đi ngũ bác sĩ cũng đu thành tho tiếng Anh, tiếng Trung nên bnh nhân có th tin tưng tư vn v ca phu thut

6. Tiến hành phẫu thuật
Bnh vin chúng tôi cung cp c dch v tư vn và phu thut ngay trong ngày dành cho khách nưc ngoài vn có thi gian hn hp. Nhng kim tra cn thiết trưc khi phu thut đưc tiến hành ngay ti bnh vin, sau đó quý khách s đưc tư vn trong phòng thiết kế đ thiết kế phn s phu thut và tiến hành phu thut.

7. Điều trị và hồi phục sau phẫu thuật (Phòng bệnh và nhà nghỉ miễn phí)
Sau khi phu thut bnh nhân có th ngh ngơi và điu tr ti tng 13, 14 hoc ti nhà ngh ca bnh vin. Phòng bnh và nhà ngh đưc s dng min phí. Thi gian hi phc sau khi phu thut s đưc điu chnh phù hp vi th trng và lch trình ca quý khách.

8. Các dịch vụ giải trí

Đ quý khách đưc vui v, thoi mái trong khong thi gian hi phc ti Hàn Quc, bnh vin đu b trí báo, tp chí nưc ngoài mi tng cũng như phát min phí bn đ Seoul, coupon mua sm, gii trí cho khách nưc ngoài.

9. Hoàn tất các thủ tục

Sau khi hoàn thành các th tc, quý khách s đưc điu phi viên hưng dn làm th tc xut vin và v nưc.
  
10. Sau khi về nước
Nhng bnh nhân không đ thi gian hoàn thành quy trình điu tr ti bnh vin hoc cn điu tr thêm sau khi v nưc có th đến các bnh vin hp tác đ đưc chăm sóc và điu tr.
Các bnh vin hp tác Trung Quc, Hong Kong, Singapore, Indonesia v.v… cung cp các dch v như tư vn, phu thut, và các dch v hu phu cho bnh nhân nưc ngoài. Bác sĩ phu thut thưng xuyên gp bnh nhân cách tun đ tư vn chăm sóc sau phu thut, và sau đó, dch v gi đin thăm hi khách hàng … giúp quý khách t tin la chn các dch v ca bnh vin thm m BK.

Đặt khách sạn
Quý khách có th đt khách sn, đăng kí đón ti sân bay, đăng kí ch dài hn thông qua menu đăng kí trên trang web, qua e-mail (bkhospitalvietnam@gmail.com) hoc qua đin thoi (gi t Việt Nam: 0948 070 700 hoc English hotline +82-10-5021-8886).

Guest House
Bnh vin có dch v nhà khách (ch dài hn) min phí cho quý khách. Nơi cách bnh vin 100m, trong phòng có giưng, TV, t lnh, phòng tm.
Quý khách có th đăng ký nhà ngh khi đăng ký phu thut.

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ đón tại sân bay
Khi đăng ký dch v đón ti sân bay, quý khách s đưc tài xế ca chúng tôi đón và đưa t sân bay v đến bnh vin hoc khách sn. Nếu quý khách có nhu cu đăng ký dch v đón ti sân bay, vui lòng gi cho chúng tôi đ đưc hưng dn thêm.

<< Sử dụng xe buýt limousine đi thẳng từ sân bay đến bệnh viện >>
Quý khách lên xe buýt limousine s 6009 ti sân bay quc tế Incheon và xung trm dng đu tiên là trạm Sinsa-dong. Bnh vin BK nm xéo v phía bên kia ngã tư.

Các giải thưởng trong lĩnh vực y tế dành cho người nước ngoài 

-         Bnh vin đưc chn hp tác “Du lch chăm sóc sc khe” ca qun Kangnam, Seoul.
-         Cơ quan y tế cho ngưi nưc ngoài tiêu biu đưc B Y tế Hàn Quc chng nhn
-         Bnh vin đưc thành ph Seoul chn là cơ quan hp tác “Du lch chăm sóc sc khe”
-         Gii thưng “Đim đến ca khách du lch nưc ngoài” năm 2009 

 Liên h và tư vn:
Đin thoi: +82-2-544-0404
Tư vn tiếng Vit: 094 8070 700
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com

Các bài viết liên quan:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét