Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Phẫu thuật mở rộng góc mắt ngoài – bệnh viện thẩm mỹ BK/ BK Dong Yang


Phẫu thuật mở rộng góc mắt ngoài
Mt trong nhng phu thut có th đưc thc hin chung vi phu thut mt 2 mí đ to đôi mt to đp hơn và tăng chiu dài ca mt đó là phu thut m rng góc mt ngoài.
Chúng ta hãy cùng tìm hiu phương pháp phu thut m rng góc mt ngoài.

Phu thut m rng góc mt ngoài là phương pháp phu thut thm m mt giúp tăng chiu dài ca mt thông qua phía đuôi mt.

Phương pháp phẫu thuật mở rộng góc mắt ngoài
M rng góc mt ngoài do bnh vin chuyên khoa thm m BK phát trin có th chia làm 3 trưng hp đ áp dng. Các phương pháp phu thut đa dng đưc áp dng phù hp vi tình trng ca tng cá nhân đ tăng mc đ hài lòng.

1) Trường hợp nhãn cầu bị lồi hoặc mắt chỉ rộng theo chiều dọc
Ch rch phn cui đuôi mt theo chiu ngang đ làm mt to và dài hơn.
2) Trường hợp mắt nhìn buồn ngủ
Rch đuôi mt theo hưng lên xung đ có th tăng đ ln ca toàn b mt.
3) Trường hợp mắt nhìn dữ dằn
M rng đuôi mt theo hưng sang bên cnh và xung dưi giúp mt nhìn hin hơn.

Hiệu quả của mở rộng góc mắt ngoài
1.          M rng bên ngoài đuôi mt làm mt nhìn to hơn
2.         M góc mt ngoài giúp mt nhìn ln hơn.
3.         Làm đôi mt xếch nhìn d dn tr nên du dàng hơn.
4.        Đo chính xác khong cách gia đuôi mt và xương mt trưc khi phu thut.
5.         Rch phn lõm vào đuôi mt nên hu như không nhìn thy so.
6.        Dùng phương pháp phu thut phù hp vi tình trng mt ca tng cá nhân giúp tăng mc đ hài lòng.

Thông tin phẫu thuật
M rng góc mt ngoài, thi gian phu thut tương đi ngn ch mt khong 20 phút và đưc tiến hành dưi gây mê ng kết hp gây mê ti ch.
Ct ch sau 7 ngày, có th ra mt sau 1 tun và mt nhìn t nhiên sau 1~2 tháng. So phu thut hu như không nhìn thy sau 3~4 tháng.
Bnh vin thm m BK vi đi ngũ bác sĩ chuyên môn có năng lc đã đưc chng nhn s giúp các bn có đưc đôi mt to và đp lp lánh.

Liên h và tư vn:

Đin thoi: +82-2-544-0404
Tư vn tiếng Vit: 094 8070 700
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét