Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Phương pháp thu gọn cánh mũi – Sửa mũi Hàn Quốc – BK Dong Yang


Phương pháp thu gọn cánh mũi – Sửa mũi Hàn Quốc – 
 BK Dong Yang

Phu thut mũi là mt trong nhng phu thut đưc nhiu bn thc hin. Và phu thut thu gn cánh mũi thưng đưc làm chung vi các phu thut mũi khác như nâng mũi, thu nh đu mũi v.v... đ tăng ti đa hiu qu ca phu thut mũi.
Chúng ta hãy cùng tìm hiu các phương pháp phu thut thu gn cánh mũi ti bnh vin thm m BK. Có th thu gn cánh mũi bng 2 phương pháp, đó là: phương pháp ct bt da cánh mũi và phương pháp gom cánh mũi.

Phương pháp cắt bớt da cánh mũi


Phu thut s ct bt da phn dưi cánh mũi và khâu li làm thu nh kích thưc ca l mũi và thu gn cánh mũi.
Vết so nm dưi chân cánh mũi hoc nm ngay đưng gia cánh mũi và má nên sau khi phu thut 2~3 tháng thì hu như không nhìn thy đưc.


Phương pháp gom cánh mũi 

Phương pháp này s rch mt đưng nh bên dưi l mũi sau đó dùng ch đ gom vào gia.
Vết so nm đưng gia chân mũi và nhân trung nên sau khi phu thut nhìn t chính din thì s b khut bóng nên không nhìn thy rõ.
Chúng ta va tìm hiu các phương pháp phu thut đ thu gn cánh mũi. Các bn đang lo lng vì cánh mũi to có th xem xét phu thut thu gn cánh mũi đ có đưc chiếc mũi đp như ý.

Liên h và tư vn:

Đin thoi: +82-2-544-0404
Tư vn tiếng Vit: 094 8070 700
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com


Các bài viết liên quan:
Thẩm mỹ mũi thông minh tại bệnh viện BK – BK Dong Yang Hàn Quốc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét