Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Tái phẫu thuật góc mắt trong – Tái phẫu thuật nếp rẽ quạt – BK Dong Yang


Tái phẫu thuật góc mắt trong – Tái phẫu thuật nếp rẽ quạt – 
BK Dong Yang Hàn Quốc

Phu thut mt 2 mí giúp có đưc đôi mt to và đp, và mt trong nhng phu thut thưng đưc làm chung vi phu thut mt 2 mí là phu thut m rng góc mt. Các phu thut m rng góc mt như góc mt trong và góc mt ngoài đưc thc hin trong các trưng hp phu thut mt 2 mí mà mt vn nhìn nh và tù túng.
Tuy nhiên, cũng có trưng hp sau khi m rng góc mt trong và góc mt ngoài, do m quá nhiu hoc quá ít mà phi phu thut li.
Bài viết hôm nay s cung cp các thông tin v tái phu thut góc mt trong – nếp r qut.

Tái phẫu thuật nếp rẽ quạt là gì
Khi phu thut m rng góc mt trong, trưng hp ly b quá nhiu hoc quá ít nếp r qut hoc sau khi phu thut đ li so hoc không hài lòng vi hình dng nên nhiu ngưi mun phu thut li.  Phu thut thc hin trong các trưng hp này đưc gi là tái phu thut nếp r qut.


Thời điểm phẫu thuật tái tạo nếp rẽ quạt
Thông thưng thi đim thích hp đ tái phu thut mt là sau phu thut khong 6 tháng ~ 1 năm khi các mô đã n đnh tr li.

Phương pháp phẫu thuật tái tạo nếp rẽ quạt
Khi tái phu thut phi tính đến nhiu vn đ như phương pháp phu thut trưc đó, vn đ hin ti cũng như tình trng ca da v.v… sau đó mi có th quyết đnh đưc phương pháp phu thut nên cn thiết phi đến bnh vin đ đưc tư vn.


1) Trường hợp mở rộng góc mắt trong quá mức hoặc làm nếp rẽ quạt quá nhọn
Phu thut đ tái sp xếp li da, phn trên phía đu mt s đưc h xung và phn dưi s đưc kéo nâng lên trên.

2) Lấy nếp rẽ quạt ít hoặc 2 mắt không cân xứng
S dng cùng đưng m hin có đ ly bt nếp r qut làm hai bên cân xng tr li. 

3) Trường hợp nhìn thấy quá nhiều sẹo
So s đưc chia nh sau đó đưc tái sp xếp vào v trí không nhìn thy.

Các bn mun tái phu thut nếp r qut, hãy liên h vi bnh vin BK đ đưc tư vn chi tiết.

Liên h và tư vn:

Đin thoi: +82-2-544-0404
Tư vn tiếng Vit: 094 8070 700
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com

Các bài viết liên quan:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét