Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Cung điện Hàn Quốc và những sự kiện văn hóa đa dạng


Hình nh bên trong đin Injung, cung Changdeok Hàn Quc – di sn văn hóa thế gii đưc UNESCO công nhn – mi đây đã đưc tiết l vi công chúng. 

Vào th
i Chosun, đin Injung là nơi vua cùng các quan bàn vic chính s. S Văn hóa Hàn Quc tng tiết l ý đ quy hoch nơi đây: “Thay vì ch đơn gin tham quan quanh cung đin, du khách s có cơ hi tìm hiu sâu v không gian văn hóa lch s thông qua vic gián tiếp tri nghim cuc sng trong cung đình đưc tái hin sinh đng”.

Hình nh bên trong đin Injung, cung Changdeok (nh: S Văn hóa Hàn Quc)

Bên c
nh nhng bài thuyết minh gii thiu, khách tham quan có th trc tiếp ngm nhìn nhng du tích lch s mt cách sng đng, cm nhn rõ bu không khí uy nghi, trang nghiêm trong cung đin. Tour thuyết minh này đưc cung cp 4 ln mt ngày.

  Lch trình: Th Năm ~ Th By hng tun t 4/4 ~ 31/10/2013
Th
i gian: 11h, 11h30, 14h, 14h30 (20’ mi đt) 

Cùng v
i vic ngày càng nhiu ngưi Hàn Quc cũng như nưc ngoài quan tâm đến các cung đin c và cuc sng trong cung, các chương trình văn hóa ti các cung đin này cũng ngày mt đa dng. Không gian ngh ngơi ca vua và hoàng hu Gajung-dang thuc cung Changdeok hay nơi vua Gojong tiếp s thn nưc khác Jipgyung-dang, Hamhwa-dang cung Kyungbok, hin cũng đưc m ca đ tr thành mt hi trưng nh.

Qu
n lý cung Kyungbok cho biết: “Hin rt nhiu ngưi mong mun đưc tri nghim nhng hot đng đc bit trong các cung đin c. S lưng ngưi đăng ký tham gia chương trình trong tháng này đang tăng nhanh”.

Du khách có th
gi các thc mc liên quan đến trung tâm h tr khách hàng ca S Văn hóa thông qua websitehttp://www.e-minwon.go.kr

Trong chương trình “Cuc sng trong cung” din ra vào tháng 12/2012, rt nhiu du khách đã tìm đến đ tri nghim cuc sng hoàng gia vào thi Chosun.

Vào các ngày cui tun trong tháng 4 này, cung đin Changkyung cũng t chc các s kin tái hin cuc sng thưng ngày trong cung thi Chosun. Tng nhn đưc phn hi tích cc t ngưi dân sau ln đu t chc hot đng kiu này vào cui năm ngoái, cung đin Changkyung quyết đnh t năm nay s thưng xuyên trin khai chương trình này. Các tiết mc kch kéo dài t 3 ~ 5 phút bng tiếng Hàn Quc ti mi đa đim như đin Moonjung, đin Hwankyung, đin Tongmyung…, cũng s đem đến cho du khách cơ hi tri nghim cuc sng thưng ngày cũng như bu không khí trong cung đin thi Chosun.

  Lch trình: Ngày 13, 14, 20, 21, 27, 28/4
  Th
i gian: 13h30, 14h30 (60 phút mi đt) 

Thông tin chi ti
ết v bài báo liên quan có th đưc tìm thy ti website http://www.korea.net/NewsFocus/Culture/view?articleId=104089  


Theo Korea.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét