Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Phẫu thuật gọt hàm bạnh Mini V-line – Thu nhỏ hàm bạnh – Thẩm mỹ BK Dong Yang


 Phẫu thuật gọt hàm bạnh Mini V-line – Thu nhỏ hàm bạnh – Thẩm mỹ BK Dong Yang

Các bn có xương hàm không quá rng nhưng cm li rng hoc khuôn mt nhìn quá thô cng s mun có chiếc cm nh nhn đ to nên n tưng du dàng.
Hôm nay, bài viết s gii thiu vi các bn v mt trong s các phu thut cha hàm bnh đó là phu thut mini V-line.

Mini V-line là phu thut thu gn phn cm rng phía trưc li nh gn. Da trên đ rng và chiu dài, mc đ bành ca xương mà bác sĩ s thiết kế sau đó phu thut ct xương đ to nên hiu qu V-line.
Xương đưc ct sao cho hài hòa vi toàn b khuôn mt nên bnh nhân s có đưc đưng vin V-line xinh đp và t nhiên phù hp vi mình.
Mini V-line là phu thut ct xương cm nên cn đưc bác sĩ chn đoán chính xác đ phu thut đưc an toàn. Ti bnh vin thm m BK phu thut đưc tiến hành an toàn do đưc trang b máy 3D CT tiên tiến và có đi ngũ bác sĩ chuyên môn kinh nghim phong phú và k thut lành ngh
Thi gian phu thut kéo dài khong 1 tiếng 30 phút. Phu thut m bên trong ming, sau đó ct xương cm. Bnh nhân cn đeo băng ép trong vòng 2~3 ngày và có th sinh hot bình thưng sau khong 2 tun.
Và ti bnh vin thm m BK bnh nhân s đưc nm vin mt ngày đ đ phòng đau và sưng có th phát sinh sau phu thut.
Bn mun có khuôn mt V-line thon gn và xinh đp nhưng cm li quá rng và thô cng có th to cho mình khuôn mt V-line vi phu thut ti bnh vin thm m BK.

Liên h và tư vn:

Đin thoi: +82-2-544-0404
Tư vn tiếng Vit: 094 8070 700
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com


Các bài viết liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét