Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Làm lại mũi bằng các mô tự thân an toàn và tự nhiên - BK Dong Yang


 Làm lại mũi bằng các mô tự thân an toàn và tự nhiên - BK Dong Yang 

Trong s nhiu phu thut thm m thì thm m mũi đem li thay đi nhiu trên khuôn mt ch vi mt phu thut và đem li đ hài lòng cao.
Tuy nhiên, cùng vi s quan tâm đến phu thut thm m ngày càng tăng thì nhng mt trái ca thm m cũng tăng theo.
Thm m mũi hu hết đu dùng các cht đn nhân to đ nâng cao sng mũi nên có th có trưng hp b tác dng ph như b viêm hay biến dng.

Đi vi các trưng hp ngay t đu đã có lo ngi tác dng ph và phn ng vi các cht đn nhân to thì s dng các mô t thân ca chính bn thân mình s giúp gim ti thiu tác dng ph và sau khi phu thut hình dáng cũng t nhiên và mc đ hài lòng cao.
Hơn na, trưng hp s dng cht đn nhân to khi tái phu thut mũi thì th li không thành công hoc các chng viêm, biến dng li có th xy ra nên khi tái phu thut nên s dng các mô t thân.
Hãy cùng tìm hiu các loi mô t thân dùng trong tái phu thut mũi.

01. Sụn vách ngăn mũi
02. Sụn tai
03. Sụn sườn
04. Chân bì tự thân
05. Mỡ tự thân

 Thời điểm thích hợp để tái phẫu thuật mũi 

Thi đim tái phu thut tt nht thưng là 6 tháng sau khi phu thut, khi các hu hết mô đã mm tr li. Tuy nhiên nếu là phu thut đơn gin như ch nâng sng mũi thì sau 3 tháng cũng có th tái phu thut đưc.
Trưng hp b viêm thì trưc hết cn ly cht đn ra và phi đi đến sau khi kim tra chng viêm đã khi hoàn toàn thì mi có th tái phu thut đưc.
Khi tái phu thut các mô b tn thương tương đi nhiu so vi phu thut ln đu nên khi tái phu thut cn thn trng và nếu chnh sa quá mc thì có th s cn phi phu thut li ln na nên khi phu thut cn xem xét đến tính n đnh vi hình dáng t nhiên phù hp vi bn thân. 
Khi thm m mũi, đ tránh phi tái phu thut thì vic la chn cht đn phù hp vi bn thân cũng quan trng nhưng quan trng hơn là phi phu thut vi bác sĩ chuyên môn vi kế hoch m có h thng và an toàn.
Hãy la chn cho mình bnh vin có bác sĩ chuyên môn đy đ kinh nghim lâm sàng đ có đưc chiếc mũi đp t nhiên và an toàn.

Liên h và tư vn:

Đin thoi: +82-2-544-0404
Tư vn tiếng Vit: 094 8070 700
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com


Các bài viết liên quan:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét