Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

BB cream và CC cream


Gn đây trên thị trường m phm xut hin mt loi kem trang đim mi, là CC cream. Mi ngưi chc đã quen thuc vi BB cream ri, vy còn CC cream là gì?

CC viết tt cho Color Correct – Hoàn chnh sc t da. Trong khi BB Cream tp trung chính vào mc đích dưng da thì CC Cream đưc phát trin da trên tt c nhng kh năng đó nhưng thêm yếu t tăng đ bao ph bo v cho b mt da.
Mt cách chi tiết hơn, CC Cream có kh năng làm sáng, ci thin nhng nt tàn nhang, đm sm do tia UV gây ra. Kết cu ca CC Cream mng và nh hơn, hoàn toàn không có chiết xut du nên vô cùng thích hp vi nhng ai thuc dng da du.
BB cream có hiu qu che khuyết đim cao và còn có nhiu tác dng chính khác như: cung cp đ m dưng da, chng nng, chng lão hoá nên rt đưc nhiu bn yêu thích. BB cream cũng đưc coi là bí quyết ca làn da đp ca các din viên Hàn Quc và cũng rt đưc yêu thích ti nhiu nưc trên th gii.
Chn loi kem nào gia BB cream và CC cream? Nhiu bn đang s dng BB cream cũng b lôi cun bi CC cream. Có nên th loi kem này cho vào mùa xuân này không nh ~~~

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét