Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Sửa mũi hếch, mũi ngắn tại Hàn Quốc - BK Dong Yang


Sửa mũi hếch, mũi ngắn tại Hàn Quốc - BK Dong Yang

Trong thm m mũi, có rt nhiu loi mũi như mũi g, mũi ngn, mũi hếch, mũi to, mũi thp v.v… Hôm nay chúng ta s cùng tìm hiu v phu thut sa mũi hếch và mũi ngn ti bnh vin chuyên khoa thm m BK.Mũi ngn là mũi có chiu dài t đim bt đu đến đim kết thúc ngn hơn bình thưng. Mũi hếch là mũi có đ dài ngn và đu mũi hưng lên trên.
Vy nên cn làm phu thut sa mũi hếch và mũi ngn đ sa li hình dáng mũi này. Ti bnh vin thm m BK, phu thut sa mũi hếch và mũi ngn đưc tiến hành bng 2 phương pháp.
 Phương pháp cấy các mô tự thân vào đầu mũi 
Đây là phương pháp đưc dùng trong trưng hp đu mũi không quá hếch lên trên hoc không quá ngn.
Phương pháp này dùng cách cy sn t thân (sn tai, sn vách ngăn mũi v.v…) vào gia sn vách ngăn và sn cánh mũi làm tăng chiu dài mũi.
 Phương pháp kéo dài bằng sụn vách ngăn mũi 
Đây là phương pháp đưc dùng khi không th kéo đưc đ chiu dài ca mũi ch bng cách cy các mô t thân. Tách sn cánh mũi và sn bên mũi sau đó kéo đu mũi ngn hoc hếch xung dưi và dùng sn vách ngăn mũi đã đưc ly ra sn làm tr chng giúp đu mũi không hếch lên li.
Thi gian phu thut kéo dài khong 1-2 tiếng và đưc tiến hành dưi gây mê ti ch kết hp gây mê ng.
Phu thut mũi phi đưc thc hin sao cho hài hòa vi toàn b khuôn mt. Ti bnh vin thm m BK dáng mũi phù hp vi khuôn mt có th đưc biết trưc thông qua chương trình mô phng phu thut.


Hình nh trưc và sau phu thut
Hãy đến bnh vin thm m BK đ gii quyết ni kh do chiếc mũi ngn và mũi hếch ca bn đem đến.

Liên h và tư vn:

Đin thoi: +82-2-544-0404
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com

Các bài viết liên quan: 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét