Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Mở rộng nếp rẽ quạt – Mở rộng góc mắt – BK Dong Yang


M rng nếp r qut – M rng góc mt – BK Dong Yang 


Khi phu thut mt 2 mí có th làm chung phu thut m rng nếp r qut đ mt nhìn sáng hơn. Bnh vin chuyên khoa thm m BK thc hin phu thut m rng nếp r qut mt mà không đ li so.

M rng góc mt trong là phương pháp thm m mt bng cách ct bt nếp r qut che ph đu mt đ điu chnh các trưng hp mt nh và không đp.

Mở rộng nếp rẽ quạt có thể thực hiện trong các trường hợp sau:
           Khong cách gia 2 mt xa
        Mí mt 2 mí nhìn ngn.
        Đ rng ca mt quá nh
        Hình dng ca nếp r qut phía đu mt nhìn không gn g.
        Mt xếch lên nhìn d dn
        Hình dáng ca đu mt quá nhn đem đến n tưng mnh m


Đặc điểm của phẫu thuật mở rộng nếp rẽ quạt tại BK Dong Yang
        Hu như hoàn toàn không đ li so.
        Kh năng dính tr li rt thp.
        Sưng và đau ít nên có th sinh hot bình thưng ngay.


Mở rộng góc mắt trong có để lại sẹo nhiều không?
Phu thut m rng góc mt trong ca bnh vin BK sau khi ct bt nếp r qut thì khi khâu li đưng khâu nm bên trong mt nên vết so đưc che đi. Trong khong 1 tháng nhìn có th hơi đ nhưng sau 2~3 tháng thì hu như không nhìn thy na.
Hãy to cho mình đôi mt to, đp vi phu thut m rng góc mt trong ti bnh vin chuyên khoa thm m BK.

Liên h và tư vn:

Đin thoi: +82-2-544-0404
Tư vn tiếng Vit: 094 8070 700
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.comCác bài viết liên quan:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét