Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Tìm hiểu phương pháp phẫu thuật sửa cằm lẹm - BK Dong Yang


Tìm hiểu phương pháp phẫu thuật sửa cằm lẹm - BK Dong Yang 

Cm lm là nói đến các trưng hp cm không đ dài so vi t l ca toàn b khuôn mt hoc đnh cm b lùi vào trong làm na dưi khuôn mt nhìn ngn và nh.
Khi cm b lm vào trong thì khuôn mt dù không b hô nhưng ming nhìn vn ging như b nhô ra như khi b hô. Do vy nếu làm phu thut đ chnh cm lm s đem li hiu qu rt ln khi nhìn t bên cnh.

 Các trường hợp cần phẫu thuật sửa cằm lẹm 
Có nhiu loi cm lm và tùy tng loi mà phương pháp phu thut s khác nhau nên trưc tiên cn tìm hiu loi cm ca bn thân và t đó la chn phương pháp phu thut phù hp.
²  Đnh cm nh: đt cht đn, cy m, tiêm filler
²  Đnh cm lm vào trong: phu thut trưt cm
²  Cm lm nhiu: phu thut cm hoc phu thut hai hàm
²  Cm lm đng thi ming hô: làm đng thi phu thut hô và phu thut cm lm

 Các phương pháp phẫu thuật cằm lẹm tại bệnh viện BK 
Đặt chất độn
Cht đn có nhiu kích thưc và hình dng đa dng. Bác sĩ s la chn cht đn phù hp vi hình dáng xương ca tng ngưi và đưc gt giũa k trưc khi đt vào cm.
Ưu đim ca phương pháp này là không ct xương nên phu thut đơn gin hơn. Phu thut thc hin dưi gây gây mê ti ch và gây mê ng phu thut cũng nh nhàng hơn. Thi gian hi phc tương đi nhanh nên thích hp vi các bn không có nhiu thi gian.
Trượt cằm
Phương pháp này s ct toàn b xương cm theo chiu ngang và chuyn ra trưc. Toàn b xương s đưc dch chuyn do vy hình dng ca cm cũng s t nhiên và đưng vin c cũng đp hơn.
Phu thut không s dng các cht đn nhân to nên không cn phi lo lng v tác dng ph do phn ng ca cơ th. Chiu dài ca cm có th d dàng điu chnh đưc nên kết qu phu thut đem đến đ hài lòng cao.
Cấy mỡ tự thân
Đây là phương pháp ly m tha các vùng như bng, đùi, mông…. và tiêm thành nhiu lp vào cm mt cách cn thn đ làm đy cm. Sau khi phu thut sưng ít nên thi gian hi phc nhanh và không đ li so.
Bài viết va tìm hiu v các phương pháp phu thut sa cm lm. Các bn nếu có thc mc hoc cn thêm thông tin, hãy liên h vi bnh vin chuyên khoa thm m BK đ chúng tôi tư vn chi tiết hơn.

Liên h và tư vn:

Tư vn tiếng Vit: +82 10 4732 8894
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com

Các bài viết liên quan:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét