Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Chiếc mũi lý tưởng nhất – Tỉ lệ vàng trong thẩm mỹ mũi – Thẩm mỹ BK Hàn Quốc


Chiếc mũi lý tưởng nhất – Tỉ lệ vàng trong thẩm mỹ mũi – Thẩm mỹ BK Hàn Quốc

Thm m mũi là thm m đưc nhiu ngưi quan tâm nht sau thm m mt. Thm m mũi cũng ging như thm m mt, ch mt thay đi nh ca mũi cũng đem li thay đi ln đi vi hình nh ca mt ngưi. Mũi nm ngay gia khuôn mt nên là b phn đóng vai trò quan trng trong vic to dng hình nh ca mt ngưi nên gn đây s lưng nam gii làm thm m mũi cũng tăng lên.


Khi thm m mũi, quan trng nht là to ra s hài hòa t nhiên gia mũi vi toàn b khuôn mt. Vì vy, hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiu chiếc mũi lý tưng nht phù hp vi t l khuôn mt tại thẩm mỹ BK.


Tỉ lệ vàng của thẩm mỹ mũi
l  Đ dài lý tưng ca mũi là khong 1/3 chiu dài ca gương mt.
l  Chiu cao bng 3/5 đ dài ca mũil  Góc gia sng mũi và trán: t 115~135 đ
l  Góc gia tr mũi và nhân trung: 95~105 đ
l  Nhìn t bên cnh, mũi lý tưng nht là khi sng mũi to nên mt đưng cong hình ch S

Mũi thp làm khuôn mt nhìn bè và không có đim nhn. . Hơn na, gương mt nhìn không có đim đc bit và có cm giác bng phng, không đp. Trưng hp này nếu nâng cao sng mũi thì gương mt nhìn s va thanh thoát và ni bt hơn. Chuyên khoa thm m mũi bnh vin BK Hàn Quc khi phu thut mũi thp tính đến c t l và mc đ hài hòa toàn th ca đ dài mũi và chiu cao, sng mũi, đu mũi.
Nâng mũi có th to ra đưc v ngoài thanh tú và ni bt hơn so vi v ngoài kém hp dn do chiếc mũi thp gây ra. Hãy liên lc vi bnh vin BK đ đưc tư vn chi tiết.

Liên h và tư vn:

Tư vn tiếng Vit: +82 10 4732 8894
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com

Các bài viết liên quan:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét