Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Tỉ lệ của một đôi mắt lý tưởng – Tỉ lệ vàng của thẩm mỹ mắt – BK/ BK Dong Yang


 Tỉ lệ của một đôi mắt lý tưởng 
– Tỉ lệ vàng của thẩm mỹ mắt  – BK/ BK Dong Yang – 

Mt chính là b phn quan trng nht quyết đnh n tưng đu tiên ca mt ngưi. Do vy phu thut mt là mt trong nhng phu thut đưc thc hin nhiu. Ch mt thay đi nh ca mt cũng có th làm thay đi n tưng ca mt ngưi. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiu t l vàng ca mt phù hp vi bn thân mình.

 Tỉ lệ vàng là gì 
T l vàng là t l hòa hp nht vi mi ngưi v mt hình hc mà không liên quan đến sc tc. mi ngưi khi nhìn thy khuôn mt có t l vàng thì thì s cm thy n đnh và thy đp.
Khi so sánh khuôn mt ca nhng m nhân qua các thi đi vi mt n t l vàng này thì thy khp hoàn toàn.


Cách tính tỉ lệ vàng của bệnh viện BK 01. Tỉ lệ chiều ngang của mắt
Tng chiu ngang ca hai mt  + / đ rng khuôn mt ƒÍ 100 = 39
Cách tính tỉ lệ vàng của bệnh viện BK 02. Tỉ lệ chiều dọc của mắt
Chiu dc ca mt  / Chiu ngang ca mt Í 100 = 42

T l vàng ca mt càng gn vi t l chiu ngang khong 39%, chiu dc khong 42% thì có th xem đây là t l lý tưng nht ca mt.


Phẫu thuật tạo hình mí mắt tại bệnh viện thẩm mỹ BK
Phu thut to hình mí mt ti bnh vin thm m BK là phương pháp phu thut m bên trong mí mt hoc theo đưng nếp mí mt đ điu chnh cơ nâng mí mt ngn lên bng phu thut cha mt sp mí. To hình mí mt làm tăng lc nâng ca hai mí mt giúp to nên đôi mt rõ và lý tưng hơn.
T l vàng không phi là đáp án nhưng cũng không th tùy tin làm theo mt din viên nào đó hoc mt nht đnh phi to mi đp đưc.
Trưc khi phu thut mt cn đưc tư vn chi tiết vi bác sĩ chuyên môn đ to đưc đôi mt t nhiên phù hp vi cá tính và khuôn mt ca tng ngưi.

Liên h và tư vn:

Đin thoi: +82-2-544-0404
Tư vn tiếng Vit: 094 8070 700
Email tư vn tiếng Vit: bkhospitalvietnam@gmail.com

Các bài viết liên quan: Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét